Konfiguracja i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych

Dlaczego profesjonalne wykonanie sieci komputerowej jest tak ważna w firmie?

Poszukujesz sposobu, dzięki któremu będziesz mógł usprawnić pracę w swojej firmie? Obecnie sieci telekomunikacyjne i komputerowe są nie tylko rozwiązaniem preferowanym przez wielkie korporacje, ale nawet niewielkich rozmiarów spółki. Śmiało można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach narzędzia IT są wręcz niezbędne do prawidłowego przepływu komunikatów pomiędzy pracownikami! Mogą oni płynnie i nadzwyczaj swobodnie wymieniać się ważnymi danymi lub informacjami pomiędzy urządzeniami.

Firma Telco z Ostrowa Wielkopolskiego to zespół pracowników, który zadba o to, aby komunikacja działała bezproblemowo. W ofercie dostępna jest konfiguracja i zabezpieczenie sieci IT, dzięki czemu wrażliwe dane podczas ich przetwarzania będą pod całkowitą kontrolą. Proponowane przez markę Telco rozwiązanie może zostać podłączone za pomocą kabli, Wi-Fi czy routerów oraz przełączników również na terenie Kalisza i Jarocina.

Odpowiednio zabezpieczona i skonfigurowana usługa telekomunikacyjna umożliwi swobodne i komfortowe przekazywanie danych pomiędzy różnymi komputerami, np. przesyłanie wiadomości e-mail.

Konfiguracja i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych

 • Analiza i doświadczenie
 • Oprogramowanie do analizy obrazu
 • Projektowanie systemów
 • Najwyższej klasy sprzęt
 • Szkolenia

KONFIGURACJA I ZABEZPIECZENIE

 • Konfiguracja od A do Z
 • Dobór odpowiednich zabezpieczeń
 • Pełna dokumentacja projektów
 • Opieka po sprzedażowa

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

 • Wysokiej jakości obraz z kamer
 • Zdalny dostęp z każdego miejsca na świecie
 • Prawie zerowa awaryjność sprzętowa
 • Gwaracja

Certyfikacja sieci strukturalnych do 25LAT

W firmie Telco z Ostrowa Wielkopolskiego kompleksowo i profesjonalnie zajmujemy si?:

 • projektowaniem,
 • wykonywaniem,
 • certyfikacj?

sieci. Zgodnie z aktualnymi wymogami i normami zar?wno podczas odbioru, jak i ka?dego kolejnego przegl?du okresowego, sieci teletechniczne powinny by? specjalnie zatwierdzane, pod wzgl?dem uzyskiwania odpowiednich parametr?w, a jednocze?nie pod k?tem bezpiecze?stwa dla u?ytkownik?w. W Telco dzia?amy na terenie ca?ej Polski. Wszelkie prace wykonywane s? przez naszych wykwalifikowanych i do?wiadczonych fachowc?w, a ca?y proces przebiega w oparciu o ?ci?le okre?lone formu?y i procedury. Wszystko to sprawia, ?e mo?emy mie? pewno??, ?e wykonane przez nas sprawdzenie oraz zatwierdzenie sieci przebieg?o zgodnie z aktualnymi przepisami, natomiast konsumenci mog? bez obaw dalej z niej korzysta?.

Zastanawiasz si?, czym w?a?ciwie jest certyfikacja sieci? Jakie korzy?ci niesie za sob? przeprowadzanie regularnych przegl?d?w? Zapraszamy do dalszej lektury, gdzie wymieniamy zalety oferowanych przez nas us?ug oraz wymieniamy elementy, kt?re wchodz? w sk?ad takich czynno?ci.

cps

Czym jest certyfikacja sieci i dlaczego warto ją przeprowadzać?

Innymi słowy, jest to swego rodzaju audyt. Taki audyt powinien być przeprowadzany zarówno na etapie odbioru sieci, jak i w trakcie jej eksploatacji, regularnie, co jakiś czas. Jest on niezbędny do potwierdzenia jakości i dopasowania przewodów oraz elementów wchodzących w skład sieci. W ramach usługi prowadzonej przez naszą firmę Telco na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza i Jarocina sprawdzamy m.in. poprawność wykonanych połączeń, stan wszystkich elementów oraz ich wzajemne zależności. Aktualnie, jest to niezbędna czynność, bez której nie ma możliwości uzyskania gwarancji producenta osprzętu instalacyjnego. Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, gdyż obiekty infrastrukturalne sieci są szczególnie narażone na niepożądane działania ze strony osób trzecich. Regularne przeglądy pozwalają również na wyeliminowanie potencjalnych problemów i błędów w przyszłości. Audyt bezpieczeństwa powinien być zatem priorytetem we wszystkich prężnie rozwijających się firmach.

Masz pytania?

Czekamy na kontakt aby rozwiać wszystkie wątpliwości.

Pracujemy z najlepszymi: