Instalacja sieci teleinformatycznych.

Okablowanie strukturalne jest obecnie jedną z najważniejszych instalacji nowoczesnego budynku. Pozwala rozplanować w przejrzysty sposób sieci transmisji danych, głosu i obrazu przy wykorzystaniu tej samej platformy. Zaletą wdrożenia systemu okablowania strukturalnego (sieci strukturalnej) jest przede wszystkim uniwersalność, łatwość dostosowania do zmieniających się potrzeb użytkownika i funkcji pomieszczeń. Dzięki okablowaniu strukturalnemu, do jednego gniazdka możemy podłączyć telefon analogowy, a po prostym przełączeniu kabli krosujących w szafie teleinformatycznej, gniazdo to będzie nam służyć za gniazdo sieci komputerowej , telefonu systemowego lub aparatu VoIP. Uniwersalność sieci strukturalnej daje możliwość rozprowadzenia kabli w budynku bez wcześniejszej znajomości urządzeń które będą z okablowania korzystać co wpływa na skrócenie czasu wdrożenia systemu telekomunikacyjnego.

Zastosowanie okablowania strukturalnego

 • Sieci komputerowe,
 • Sieci telekomunikacyjne (telefony),
 • CCTV – telewizja przemysłowa,
 • Instalacje alarmowe,
 • Inteligentne sterowanie urządzeniami,
 • BMS – inteligentne budynki

Konserwacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

 • Minimalizacja comiesięcznych kosztów rachunków telekomunikacyjnych
 • Zapewnienie utrzymania sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na wysokim poziomie
 • Zapewnienie dostępu do nowych technologii bez dodatkowego zatrudnienia
 • Zapewnienie doboru odpowiedniego sprzętu i wdrażanie nowych rozwiązań potrzebnych firmie
 • Dobór istniejących linii i urządzeń do potrzeb
 • Zapewnienie dostępu do pomocy technicznej przez telefon i doradztwa telekomunikacyjnego bez dodatkowych kosztów
 • Wezwanie serwisu nie wiąże się z obawą o koszty wezwania
 • Wprowadzanie zmian programowych centrali, usuwanie występujących usterek zawarte jest w ryczałcie
 • Brak limitu wizyt serwisowych
 • Zapewnienie szybkiej dostawy centrali zamiennej w przypadku awarii centrali macierzystej